Jarovnice

Počet obyvateľov
6866
Podiel rómskych obyvateľov
od 81% do 90%
Kód obce
524603
Okres