Vígľaš

Počet obyvateľov
1663
Podiel rómskych obyvateľov
od 1% do 10%
Kód obce
518921
Okres