Čekovce

Počet obyvateľov
440
Podiel rómskych obyvateľov
od 11% do 20%
Kód obce
518255
Okres