Cigeľka

Počet obyvateľov
581
Podiel rómskych obyvateľov
od 71% do 80%
Kód obce
519111
Okres