Myjava

Počet obyvateľov
11370
Podiel rómskych obyvateľov
od 1% do 10%
Kód obce
504581
Okres