Vrakuňa

Počet obyvateľov
20267
Podiel rómskych obyvateľov
od 1% do 10%
Kód obce
529338
Okres