Ďurkov

Počet obyvateľov
1876
Podiel rómskych obyvateľov
od 41% do 50%
Kód obce
521361
Kraj