Jablonové

Počet obyvateľov
1345
Podiel rómskych obyvateľov
od 1% do 10%
Kód obce
507954
Okres