Prešov

Počet obyvateľov
85748
Podiel rómskych obyvateľov
od 1% do 10%
Kód obce
524140
Okres