Markuška

Počet obyvateľov
132
Podiel rómskych obyvateľov
od 31% do 40%
Kód obce
525952
Kraj
Okres