Chmiňany

Počet obyvateľov
988
Podiel rómskych obyvateľov
od 61% do 70%
Kód obce
524549
Okres