Fiľakovo

Počet obyvateľov
10037
Podiel rómskych obyvateľov
od 31% do 40%
Kód obce
511391
Okres