Gelnica

Počet obyvateľov
6081
Podiel rómskych obyvateľov
od 1% do 10%
Kód obce
526509
Kraj
Okres