Zliechov

Počet obyvateľov
572
Podiel rómskych obyvateľov
od 11% do 20%
Kód obce
513865
Okres