Frička

Počet obyvateľov
330
Podiel rómskych obyvateľov
od 61% do 70%
Kód obce
519154
Okres