Ratková

Počet obyvateľov
628
Podiel rómskych obyvateľov
od 61% do 70%
Kód obce
515370
Okres