Horné Mladonice

Počet obyvateľov
172
Podiel rómskych obyvateľov
od 11% do 20%
Kód obce
518433
Okres