Štós

Počet obyvateľov
948
Podiel rómskych obyvateľov
od 21% do 30%
Kód obce
522074
Kraj