Opiná

Počet obyvateľov
193
Podiel rómskych obyvateľov
od 31% do 40%
Kód obce
521841
Kraj