Dulovce

Počet obyvateľov
1698
Podiel rómskych obyvateľov
od 21% do 30%
Kód obce
501123
Kraj
Okres