Palota

Počet obyvateľov
194
Podiel rómskych obyvateľov
od 41% do 50%
Kód obce
520616
Okres