Kurima

Počet obyvateľov
1120
Podiel rómskych obyvateľov
od 11% do 20%
Kód obce
519456
Okres