Cinobaňa

Počet obyvateľov
2164
Podiel rómskych obyvateľov
od 21% do 30%
Kód obce
511315
Okres