Čaka

Počet obyvateľov
750
Podiel rómskych obyvateľov
od 11% do 20%
Kód obce
502120
Kraj
Okres