Lipany

Počet obyvateľov
6507
Podiel rómskych obyvateľov
od 11% do 20%
Kód obce
524778
Okres