Vojany

Počet obyvateľov
895
Podiel rómskych obyvateľov
od 51% do 60%
Kód obce
543942
Kraj
Okres