Dobšiná

Počet obyvateľov
5107
Podiel rómskych obyvateľov
od 31% do 40%
Kód obce
525634
Kraj
Okres