Zemné

Počet obyvateľov
2150
Podiel rómskych obyvateľov
od 11% do 20%
Kód obce
503649
Kraj
Okres