Slavošovce

Počet obyvateľov
1895
Podiel rómskych obyvateľov
od 41% do 50%
Kód obce
526282
Kraj
Okres