Andrejová

Počet obyvateľov
346
Podiel rómskych obyvateľov
od 21% do 30%
Kód obce
519022
Okres