Strážske

Počet obyvateľov
4402
Podiel rómskych obyvateľov
od 11% do 20%
Kód obce
523101
Kraj
Okres