Košická Polianka

Počet obyvateľov
1036
Podiel rómskych obyvateľov
od 11% do 20%
Kód obce
521582
Kraj