Podhoroď

Počet obyvateľov
349
Podiel rómskych obyvateľov
od 11% do 20%
Kód obce
522929
Kraj
Okres