Svidník

Počet obyvateľov
10728
Podiel rómskych obyvateľov
od 1% do 10%
Kód obce
527106
Okres