Šarišské Jastrabie

Počet obyvateľov
1438
Podiel rómskych obyvateľov
od 41% do 50%
Kód obce
527041