Richnava

Počet obyvateľov
3086
Podiel rómskych obyvateľov
od 81% do 90%
Kód obce
543501
Kraj
Okres