Trenč

Počet obyvateľov
564
Podiel rómskych obyvateľov
od 91% do 100%
Kód obce
557340
Okres