Lok

Počet obyvateľov
1056
Podiel rómskych obyvateľov
od 11% do 20%
Kód obce
502481
Kraj
Okres