Olejníkov

Počet obyvateľov
539
Podiel rómskych obyvateľov
od 51% do 60%
Kód obce
524948
Okres