Vyšný Hrabovec

Počet obyvateľov
206
Podiel rómskych obyvateľov
od 11% do 20%
Kód obce
560073
Okres