Drienovská Nová Ves

Počet obyvateľov
796
Podiel rómskych obyvateľov
od 11% do 20%
Kód obce
524361
Okres