Slovenská Volová

Počet obyvateľov
570
Podiel rómskych obyvateľov
od 31% do 40%
Kód obce
520772
Okres