Petrovany

Počet obyvateľov
1963
Podiel rómskych obyvateľov
od 21% do 30%
Kód obce
525014
Okres