Veľká Lodina

Počet obyvateľov
274
Podiel rómskych obyvateľov
od 61% do 70%
Kód obce
522155
Kraj