Krásnohorské Podhradie

Počet obyvateľov
2724
Podiel rómskych obyvateľov
od 51% do 60%
Kód obce
525871
Kraj
Okres