Sazdice

Počet obyvateľov
480
Podiel rómskych obyvateľov
od 11% do 20%
Kód obce
502723
Kraj
Okres