Rovné (HE)

Počet obyvateľov
470
Podiel rómskych obyvateľov
od 11% do 20%
Kód obce
520721
Okres