Šivetice

Počet obyvateľov
364
Podiel rómskych obyvateľov
od 91% do 100%
Kód obce
526304
Okres