Slovenské Nové Mesto

Počet obyvateľov
1106
Podiel rómskych obyvateľov
od 11% do 20%
Kód obce
543756
Kraj
Okres