Kľačany

Počet obyvateľov
1088
Podiel rómskych obyvateľov
od 1% do 10%
Kód obce
507172
Kraj
Okres